Ryzyko podróży do Azji, a immunoprofilaktyka i zapobieganie malarii

Epidemiologię istotnych dla podróżnych chorób zakaźnych i pasożytniczych w Azji charakteryzuje kilka cech szczególnych.

To właśnie na tym kontynencie znajdziemy państwo, w którym ryzyko duru brzusznego dla turystów oszacowano na nawet 30 razy większe niż przeciętnie podczas pobytu w krajach rozwijających się. Badania przeprowadzane w ostatnich latach wykazały, że za 60-70% przypadków przywlekanego do Europy duru brzusznego i durów rzekomych odpowiadały zakażenia nabyte przez podróżnych w Indiach. Przyczynia się do tego zły stan sanitarny kraju, przeludnienie, ograniczony dostęp do bezpiecznej pod względem mikrobiologicznym wody pitnej oraz niewydolny system opieki zdrowotnej.

Turysta nie ma wpływu na warunki panujące w regionie docelowym i zaangażowanie służb sanitarnych w zwalczanie chorób zakaźnych w Azji, jednak bezpieczeństwo podróży można znacząco podnieść poprzez szczepienia ochronne przed wyjazdem. Szczepienia przeciwko durowi brzusznemu oraz przedekspozycyjne szczepienie przeciwko wściekliźnie należą do szczepień często zalecanych u podróżujących do Azji, nie tylko przed wyjazdem do Indii.

Japońskie zapalenie mózgu (JZM) w profilaktyce podróżujących do Azji ma miejsce szczególne. Ta choroba arbowirusowa występuje przede wszystkim w Azji i stanowi najczęściej rozpoznawaną neuroinfekcję w tym regionie świata. Kwalifikacja do szczepienia przeciwko JZM przed wyjazdem do Azji powinna uwzględniać zarówno analizę ryzyka zakażenia, zależnego od ekspozycji podczas podróży, jak i poważne konsekwencje kliniczne tej choroby oraz dużą śmiertelność w przypadku objawowej infekcji.

Strategia indywidualnego wyboru środków profilaktyki w oparciu o szczegółowe informacje dotyczące planowanej podróży do Azji sprawdza się także w odniesieniu do zapobiegania malarii. Ryzyko malarii systematycznie maleje w wielu regionach tropikalnych, także w państwach azjatyckich.

Niektóre tropikalne regiony Azji np. wschodnie wyspy Indonezji, czy większa część Birmy, nadal pozostają zagrożona Plasmodium spp. w stopniu wymagającym zastosowania chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej w celu dostatecznej ochrony przed zachorowaniem.