Azja – profilaktyka przed wyjazdem

Azja – niemal 1/3 lądów na ziemi, więcej niż 4 mld mieszkańców, ponad 50 niepodległych państw i terytoriów zależnych. Statystyki są imponujące, choć i tak w pełni nie oddają klimatu przyciągającego na ten największy kontynent miliony turystów rocznie.

Ruch międzynarodowy narasta od lat, a w roku 2016 wśród wszystkich regionów świata największy wzrost liczby podróżnych dotyczył właśnie Azji i wynosił aż 9% w porównaniu z podobnym okresem w 2015r. Według prognoz Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) ten trend utrzyma się także w najbliższej przyszłości (Ryc. 1). Odwiedzających Azję jest coraz więcej i dotyczy to także podróżnych z Polski. Wakacje w Tajlandii, nurkowanie na Malediwach, podróż poślubna lądem do Indii, przejazd Koleją Transsyberyjską, trekking w Himalajach, zimowe ferie z dziećmi na Sri Lance, wolontariat na Sulawesi i… na tym lista pomysłów na eksplorację Azji oczywiście się nie zamyka. Jeżeli chcielibyśmy podsumować ten kontynent jednym słowem, byłaby to „różnorodność”. Wszystkie azjatyckie podróże mają natomiast jedną cechę wspólną: warto się do nich rzetelnie przygotować pod względem zdrowotnym.

Ryc.1. Międzynarodowy ruch turystyczny w poszczególnych regionach świata – prognoza UNWTO, 2016 r.

Podobnie jak przed wyjazdem do innych regionów tropikalnych i krajów rozwijających się, w takich przygotowaniach warto uwzględnić:

  • ryzyko wynikające z endemicznego występowania egzotycznych chorób infekcyjnych (na przykład japońskiego zapalenia mózgu i szczególnej epidemiologii tej choroby w Azji
  • zagrożenia wywołane przez drobnoustroje kosmopolityczne, ale powszechne w złych warunkach sanitarnych (m. in. dur brzuszny ,cholera w Indiach,)
  • ograniczenia w dostępie do placówek opieki zdrowotnej oferujących usługi na godnym zaufania poziomie (co jest szczególnie istotne dla rodzin podróżujących z małymi dziećmi).

Ponadto, na kontynencie, na którym znajdziemy zarówno najwyższe szczyty Ziemi, jak i jedne z największych lasów deszczowych nie można pominąć w przygotowaniach medycznych do wyjazdu uwarunkowań środowiskowych, w tym zagrożeń ze strony niebezpiecznej fauny i flory.